Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dołhobyczów

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Dołhobyczów (ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, tel: 84 65 32 524, fax: 84 65 32 524, email: sekretariat@dolhobyczow.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Dołhobyczów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kuszaj, e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 84 65 32 524. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi podtrzebami (UzD) do wojewody.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Zarządzenie Wójta Gminy Dołhobyczów nr 81/2020 z dnia 18  września 2020 r.

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Klienci urzędu ze szczególnymi potrzebami (szczególnie posiadający utrudnienia w poruszaniu się) mają mozliwość załatwienia swojej sprawy w sposób alternatywny. Obecnie jest do tego typu spraw przydzielony pracownik, który we wszystkim pomaga, również podczas ewakuacji.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Klienci urzędu ze szczególnymi potrzebami (szczególnie posiadający utrudnienia w poruszaniu się) mają mozliwość załatwienia swojej sprawy w sposób alternatywny. Obecnie jest do tego typu spraw przydzielony pracownik, który we wszystkim pomaga, również podczas ewakuacji.

10. Informacje dodatkowe

brak